GLORY AND PRAISE TO OUR GOD

January 17, 2008

GLORY AND PRAISE TO OUR GOD,

WHO ALONE GIVES LIGHT TO OUR DAYS.

MANY ARE THE BLESSINS HE BEARS,

TO THOSE WHO TRUST IN HIS WAYS.

 

We the daughters and sons of Him

Who built the valleys and plains,

Praise and wonders our God has done.

In every heart that sings.

 

In His wisdom He strengthens us

Like gold that’s tested in fire

Though the power of sin prevails

Our God is there to save

Advertisements

LET HEAVEN REJOICE

January 17, 2008

LET HEAVEN REJOICE AND EARTH BE GLAD,

LET ALL CREATION SING.

LET CHILDREN PROCLAIM TO EVERY LAND:

“HOSANNA TO OUR KING.”

 

Sound the trumpet into the night

The day of the Lord is near

Wake His people, lift your voice

Proclaim it to the world

 

Rise in splendor, shake off your sleep

Put on your robes of joy

And in the morning, you shall see

The glory of the Lord

I KNOW NOTHING OF TOMORROW

EXCEPT THE LOVE OF GOD WILL RISE BEFORE THE SUN

THE LOVE OF GOD WILL RISE BEFORE THE SUN

 

Nations shake and earth may quake

And storm clouds tend to gather

Trouble seems as deep and black as night

Shades of gloom and threats of doom I see but I would rather

Watch the darkness fade in morning’s light

Pag-aalala

January 17, 2008

BAYAN, MULING MAGTIPON,

AWITAN ANG PANGINOON.

SA PIGING SARIWAIN

PAGLILIGTAS N’YA SA ATIN

Bayan ating alalahanin

Panahong tayo’y inalipin

Nang ngalan N’ya’y ating sambitin

Paanong di tayo lingapin?

Bayan walang sawang purihin

Ang Poon nating mahabagin

Bayan, isayaw ang damdamin

Kandili N’ya’y ating awitin.

Sa piging sariwain, pagliligtas N’ya sa atin.

PURIHIN ANG PANGINOON

January 17, 2008

PURIHIN ANG PANGINOON

UMAWIT NG KAGALAKAN

AT TUGTUGIN ANG GITARA

AT ANG KAAYA-AYANG LIRA

HIPAN NINYO ANG TRUMPETA

 

Sa ating pagkabagabag,

Sa D’yos tayo’y  tumawag

Sa ating mga kaaway

tayo ay Kanyang iniligtas

 

Ang pasaning mabigat,

sa ‘ting mga balikat

Pinagaan ng lubusan

ng Diyos na tagapagligtas

 

 

Lord, I lift Your name on high

Lord, I love to sing Your praises

I’m so glad You’re in my life

I’m so glad You came to save us

 

You came from heaven to earth

To show the way

From the earth to the cross

My debt to pay

From the cross to grave

From the grave to the sky

Lord, I lift Your name on high

BAYAN, MAGSI-AWIT NA!

January 17, 2008

Bayan magsi-awit na! Bayan pinagpala ka!

Dakilang biyayang pangako N’ya sumilay na

(Refrain second time for boys)

Bayan magsi-awit na! Bayan pinagpala ka!

Dakilang gawain ng Diyos Ama

Kristo, sumilay na!

Sinauna mong hangarin

Ang tao nga’y tubusin

Upang s’ya ay makapiling

Mapag-irog na D’yos natin (Ref – unison)

Sa aba n’yang pagkatao

Sa buhay N’ya sa mundo

Inihayag kanyang puso

Tinig ng Ama nating Diyos (Ref – 2 voices)

Pananatili n’yang tunay

Spiritong ating gabay

Kahulugan at pag-asa

Pagmamahal at biyaya