Pag-aalala

January 17, 2008

BAYAN, MULING MAGTIPON,

AWITAN ANG PANGINOON.

SA PIGING SARIWAIN

PAGLILIGTAS N’YA SA ATIN

Bayan ating alalahanin

Panahong tayo’y inalipin

Nang ngalan N’ya’y ating sambitin

Paanong di tayo lingapin?

Bayan walang sawang purihin

Ang Poon nating mahabagin

Bayan, isayaw ang damdamin

Kandili N’ya’y ating awitin.

Sa piging sariwain, pagliligtas N’ya sa atin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: