BAYAN, MAGSI-AWIT NA!

January 17, 2008

Bayan magsi-awit na! Bayan pinagpala ka!

Dakilang biyayang pangako N’ya sumilay na

(Refrain second time for boys)

Bayan magsi-awit na! Bayan pinagpala ka!

Dakilang gawain ng Diyos Ama

Kristo, sumilay na!

Sinauna mong hangarin

Ang tao nga’y tubusin

Upang s’ya ay makapiling

Mapag-irog na D’yos natin (Ref – unison)

Sa aba n’yang pagkatao

Sa buhay N’ya sa mundo

Inihayag kanyang puso

Tinig ng Ama nating Diyos (Ref – 2 voices)

Pananatili n’yang tunay

Spiritong ating gabay

Kahulugan at pag-asa

Pagmamahal at biyaya

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: